Maturitná praca / SOČ

V PDF priloženom nižšie sa nachádza sprievodná dokumentácia k mojej maturitnej práci. Prácu som zároveň využil na účasť v súťaži Stredoškolská odborná činnosť (SOČ), kde som sa umiestnil na prvom mieste v rámci kraja.

Je to dokument, ktorý som písal ešte počas štúdia na strednej škole a keby som rovnakú prácu písal dnes, mnohé veci by som zmenil (hlavne štylistiku a formátovanie viet :D). Aj napriek mnohým nedostatkom ju zverejňujem, a to hlavne pre ďalšiu generáciu študentov, ktorý by mali záujem zúčastniť sa SOČ.

 

Zabezpečenie a ochrana internej počítačovej siete:

http://spodlesny.eu/wp-content/uploads/2016/03/maturitna%20praca.pdf